Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Το ελεγκτικό τμήμα της Chr. Marinou & Co προσφέρει ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Δείτε περισσότερα
Φορολογία

Φορολογία

Η ομάδα μας μπορεί να χειριστεί όλες τις διάφορες πτυχές της φορολογίας Εταιρειών και φυσικών προσώπων, όπως άμεση και έμμεση φορολογία.

Δείτε περισσότερα
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Η Chr. Marinou Co μπορεί να προσφέρει συμβουλές για τον καλύτερο χειρισμό εισοδήματος και εξόδων στο πλαίσιο της νομοθεσίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Δείτε περισσότερα
Λογιστική και οικονομική αναφορά

Λογιστική και οικονομική αναφορά

Οι λογιστικές υπηρεσίες είναι κατάλληλες για εταιρείες που προτιμούν να αποφύγουν το κόστος διατήρησης λογιστηρίου και λογιστικού τμήματος εντός της εταιρείας.

Δείτε περισσότερα
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η βαθιά γνώση της αγοράς και των τάσεων της βιομηχανίας επιτρέπει στην ομάδα της Chr. Marinou&Co να παρέχει συμβουλές με ακρίβεια στους πελάτες της.

Δείτε περισσότερα