Σταδιοδρομία

Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πάθος και να είναι σκληρά εργαζόμενοι επαγγελματίες που θέλουν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους κοντά μας. Οι δεξιότητες/ ακαδημαϊκά προσόντα που χρειάζεται ένας υποψήφιος για να εργαστεί μαζί μας είναι τα εξής:

Δεξιότητες:

 • Καλές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα αγγλικά και Ελληνικά. Επιπρόσθετα, γνώση της ρωσικής/ ουκρανικής γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν,
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Εξαιρετική δεξιότητα χρήσης προγραμμάτων Excel/Word
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση
 • Προληπτική σκέψη
 • Καλές δεξιότητες ομαδικής εργασίας
 • Δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων
 • Αριθμητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργεια
 • Δεξιότητες στο χειρισμό πελατών

Ακαδημαϊκά:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη λογιστική ή οικονομικά
 • Master's σε σχέση με χρηματοοικονομικά θέματα 
 • Προσόν ACCA ή FCCA ή ACA ή  AIA
 • LCCI Level 1/Level 2/Level 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν όλα τα πιο πάνω προσόντα για να ενταχθούν στην ομάδα μας. Όσον αφορά στο ακαδημαϊκό μέρος του πτυχίου και τα προσόντα, αυτό θα εξαρτηθεί από την διαθέσιμη θέση για την οποία υπάρχει κενή θέση.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα πιο πάνω προσόντα, θα προσέρχονται σε συνέντευξη με την διοίκηση της  Chr. Marinou & Co.