Για τη Κύπρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα-νησί και αποτελεί το μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Κύπρος, αποτελεί ένα ελκυστικό προορισμό για τις διεθνείς επιχειρήσεις, χάρις στο φορολογικό της καθεστώς, την υψηλή ποιότητα χρηματοοικονομικών, νομικών και τραπεζκών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την εξαιρετική γεωγραφική της τοποθεσία. Το νησί, βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας. 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 σε συνδυασμό με την φορολογική μεταρρύθμιση, διεθνείς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις επιλέγουν την Κύπρο ως την βάση από την οποία ελέγχουν και διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους.

Γιατί την Κύπρο; (Για φορολογικούς σκοπούς)

  • Διαθέτει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 12,5% των φορολογητέων εισοδημάτων.
  • Δεν υπάρχουν κανονισμοί για υποκεφαλαιοποίηση στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.
  • Είναι ευνοϊκή για την δημιουργία έδρας μητρικής εταρείας
  • Υπάρχει πιθανότητα φορολογικών εκπτώσεων για ομαδικές ζημιές χωρίς χρονικούς περιορισμούς,  υπό κάποιες προϋποθέσεις.
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους μη κάτοικους
  • Υπάρχει σε ισχύ ένα ώριμο δίκτυο συνθηκών για την διπλή φορολογία
  • Η Κύπρος δεν χρεώνει φόρο παρακράτησης σε τόκο που καταβάλλεται σε μη κάτοικο λήπτη.
  • Για τους απόδημους οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί
  • Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς